Informatika

Oglasi informatičke opreme sa velikim slikama, opisom. PC i prjenosna računala, komponente, printeri i ostalainformatička oprema.