Pogoji uporabe

STAROST

Za uporabo spletnih vsebin Popularni.info  je starostna omejitev  do 18 LET.

POPULARNI.INFO je spletna skupnost, ki omogoča članom, da ustvarijo unikatne osebne profile za spoznavanje in pogovor z ostalimi člani in gosti na portalu. Storitev je v upravljanju portala Popularni.info . Z uporabo spletnega portala Popularni.info  se morate strinjati z naslednjimi pogoji uporabe, ki veljajo za registrirane člane in obiskovalce.

Ta sporazum določa pravno zavezujoče pogoje za vašo uporabo spletnih strani in vaše članstvo.

Popularni.info lahko spremeni ta sporazum od časa do časa in ta sprememba začne veljati po napotitvi Popularni.info   na spletni strani.  Strinjate se, da se zaveže, da kakršne koli spremembe tega sporazuma, če uporabljate storitev po vsaki taki spremembi. Ta sporazum vključuje Popularni.info  politiko sprejemljive uporabe in vsebine objavljene na spletni strani, vaše pravice, dolžnosti in omejitve v zvezi z vašo uporabo spletnih strani in storitev ter z pogoji uporabe.

Bodite previdni z objavo podatkov na Popularni.info  in informacijah, ki ji pošiljate drugim članom. Vse objavljene fotografije ne smejo vsebovati goloto, nasilje, ali žaljivo vsebino. Podatki, ki jih posredujejo drugi člani Popularni.info  (na primer, v svojih Profilih) lahko vsebujejo netočne, neprimerno ali žaljive informacije, s tem Popularni.info  ne prevzema nobene odgovornosti ali obveznosti za vse navedene informacije.

Popularni.info  si pridržuje pravico, da po lastni presoji, zavrne objavo ali odstrani vse informacije (vključno z e-pošto), ki ste jih objavili, ter začasno ustavi ali prekine vaš dostop do vseh ali katerega koli dela spletnih strani ali storitve za kateri koli čas, zaradi katerega koli razloga ali brez, z ali brez predhodnega obvestila in brez najave.

S sodelovanjem na vsakem dogodku, ki je vezan na informacije iz portala Popularni.info , se strinjate, da javno ne objavljate Popularni.info  informacije - neškodljive ali uveljavljate škodo, pravico do terjatve, za telesne poškodbe, smrti, ali premoženjsko škodo, ki je neposredno ali posredno povezana ali izhaja iz vašega sodelovanja na dogodkih objavljenih na portalu Popularni.info  .

OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev Popularni.info . Vsakič, ko se vpišete v storitev Popularni.info  , potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami in sprejemate vse navedene pogoje uporabe. V kolikor se z določbami ne strinjate, vam uporaba storitev ni dovoljena in se tako ne smete registrirati.

 

Pravica do izbrisa

 

Na spletnem portalu Popularni.info imate pravico do izbrisa osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo v najkrajšem možnem času izbrisali po potrdilu deaktivacije uporabniškega profila, do katerega lahko kadarkoli dostopate v nastavitvah profila.

 

Pravica do omejitve obdelave podatkov

 

V nekaterih primerih lahko poleg pravice do izbrisa uveljavite tudi pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov. Ta pravica vam omogoča, da v določenih primerih zahtevate, da se vaše osebne podatke posebej označi in izvzame iz kakršnihkoli postopkov obdelave – v tem primeru je učinek časovno omejen (in ne trajen kot pri pravici do izbrisa). Obdelavo osebnih podatkov moramo omejiti:

 

  • če spodbijate točnost osebnih podatkov, dokler se ne dogovorimo, kateri podatki so pravilni;
  • če vaše osebne podatke obdelujemo brez ustrezne pravne podlage (npr. nad predvidenim obsegom), vi pa boste namesto izbrisa takšnih podatkov dali prednost le njihovi omejitvi (npr. če boste predvidevali, da nam boste v prihodnje te podatke vseeno zagotovili);

 

 

Splošni pogoji uporabe brezplačnih spletnih vsebin/storitev servisa Popularni.info

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina Splošnih pogojev o uporabi servisa Popularni.info  se nanaša na pogoje uporabe storitve plačljivih in brezplačnih podatkov in storitev na spletnih straneh Popularni.info  ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani Popularni.info  .

2. DEFINICIJE POJMOV

Ponudnik, lastnik, skrbnik servisa Popularni.info  je Vredu Splet (v nadaljevanju ponudnik). Prav tako je Vredu Splet, lastnik spletne strani in domene Popularni.info .

Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.

Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja servis Popularni.info  (v nadaljevanju uporabnik).

Član servisa Popularni.info  je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira. Uporabnik plačljivih storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo omenjenih storitev strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletni strani Popularni.info  in kupi dostop do plačljivih spletnih vsebin.

Uporabnik storitev ne-plačljivih vsebin je vsak, ki obišče spletne strani Popularni.info .

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

AVTORSKE PRAVICE

Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na Popularni.info  podjetju Popularni.info , dovoljuje javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja Popularni.info , in dovoljuje, da si katerakoli tretja oseba na Popularni.info  vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljno razpolaganje tretjih oseb z vsebinami Popularni.info , ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljno uporabo ni odgovoren.

3. OPIS SERVISA

Servis Popularni.info  je namenjen komunikaciji na področjih, ki se med seboj zelo tesno prepletajo:

- videogalerije,

- fotogalerije,

- dnevniki,

- profili.

Vsak registriran uporabnik si lahko ustvari svoj profil, videogalerijo, fotogalerijo in dnevnik. Vsak član (tisti, ki plača dostop) pa lahko tudi profile, videogalerije, fotogalerije in dnevnike drugih uporabnikov pregleduje, komentira, ocenjuje. Ta bolj splošni nivo komunikacije se lahko spusti tudi na bolj direktno oz. osebno komunikacijo. Uporabniki si lahko med seboj pošiljajo sporočila, anonimina sporočila, pošiljajo pomežike in pa tudi klepetajo.

4. DOSTOPNOST SERVISA

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani Popularni.info  zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do Popularni.info .

Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti, ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter višje sile.

5. NAČIN DOSTOPA

Uporaba in dostop do servisa Popularni.info  sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 11. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do Popularni.info  na posamezno geslo.

Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga s pisnim obvestilom prekine članstvo v Popularni.info  .

6. POGOJI UPORABE

STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo spletnih vsebin Popularni.info  je starostna omejitev  do 18let.

Članstvo v Popularni.info  je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakorkoli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršnekoli nezakonite namene.

Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo.

DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe objavljena na spletnih straneh in Popularni.info .

7. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime.

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti.

Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe.

Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji.

 

8. UPORABA PLAČLJIVIH VSEBIN SERVISA

Določen del storitev servisa (oglasi in reklame) bo po poskusnem obdobju plačljivo. V kolikor bo uporabnik želel uporabljati servis še naprej, bo za nekatere segmente moral plačati storitve servisa. Uporabnike bomo o tem obvestili na Popularni.info .

 

9. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

10. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik se mora zavedati, da:

1. Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100% zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti;

2. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika;

3. Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primeren računalnik;

4. Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Mbps;

5. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev;

6. Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnih straneh Popularni.info , katere avtorji so uporabniki servisa;

7. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video.

 

11. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:

- storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,

- v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izračanja,

- ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,

- storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,

- ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,

- ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,

- ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,

- ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani,

- ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

 

12. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVA PODATKOV

Upravljalec podatkov Popularni.info , Slovenija (v nadaljevanju ponudnik) bo podatke, pridobljene od uporabnikov spletne strani pridobival, hranil in drugače obdeloval za naslednje namene:

- vodenje baze registriranih uporabnikov;

- administracija spletne strani (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika; omogočanje objavljanja prispevkov na forumu, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj ipd.);

- statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno enoto ipd.);

- obveščanje o novih vsebinah ter o drugih novostih na spletni strani po elektronski pošti

- občasno obveščanje po elektronski pošti o novicah, novostih, zanimivostih in dogodkih, s področij, ki jih zajema spletna stran, pri čemer to obveščanje v kateremkoli obdobju zaporednih treh koledarskih mesecev ne bo preseglo povprečne frekvence enega sporočila na teden;

Upravljalec podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na enostaven način omogočila odjavo od prejemanja sporočil.

Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam.

Upravljalec podatkov se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

13. REKLAMACIJE

Uporabnikom je zagotovljena tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

 

Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS.

 

Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije.

 

Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti.

 

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

 

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti.

 

Vse reklamacije povezane z delovanjem internetnega omrežja rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

 

14. KRŠENJE POGOJEV

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do plačljivih in ne-plačljivih spletnih strani, tudi če so plačali storitev.

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje gelso in/ali uporabniško ime.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

15. SPREMEMBE

Ponudnik vsebin lahko spreminja pogoje uporabe vsebin. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe na primeren način o tem obvestil uporabnike.